Δημοπρατούνται συνολικά 50 τόνοι ελαιολάδου οξύτητας 0,47%την 16-01-2020

Συνεχίζεται η διάθεση ελαιολάδου από Συνεταιρισμόυς της Κρήτης με την ορθή πρακτική των διαγωνισμών η οποία Logo EMPAROSεξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας στις εμπορικες πράξεις  μεταξύ παραγωγών καί  αγοραστών(εμπορων) επωφελέστερες και για τις δύο πλευρές. 

Ο Συν/σμος Εμπάρου με ανακοίνωση του προσκαλεί τους ενδιαφερομενους να υποβαλλουν προσφορές για την πώληση εξτρα παρθαίνου ελαιολάδου οξύτητας 0,47% το αργότερο μέχρι τη  16-01-2020 και ώρα 13:00.

Το ακριβές κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής: Diagonismos elaioladou 16 01 2020