Δημοπρατούνται συνολικά 50 τόνοι ελαιολάδου οξύτητας 7,7 την 28-01-2020

 
logo kantanou selinou
 

Συνεχίζεται η διάθεση ελαιολάδου από Συνεταιρισμόυς της Κρήτης με την ορθή πρακτική των διαγωνισμών η οποία εξασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας στις εμπορικες πράξεις  μεταξύ παραγωγών καί  αγοραστών (εμπορων) επωφελέστερες και για τις δύο πλευρές. 

Ο Συν/σμος Σελίνου με ανακοίνωση του προσκαλεί τους ενδιαφερομενους να υποβαλλουν προσφορές για την πώληση βιομηχανικού ελαιολάδου οξύτητας 7,7 το αργότερο μέχρι την 28-01-2020 και ώρα 14:00.

Το ακριβές κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής: selino28