Φόβοι υπό την σκιά του Κορωνοϊού και του Δάκου

 

 * Γράφει ο Ν. Μιχελάκης

Καθυστερημένη, ανομοιόμορφη και φοβισμένη, φαίνεται να έρχεται η νέα σοδειά για τις ελιές,    λες και αναμένει την άρση των περιορισμών της κυκλοφορίας του Κορωνοϊού.

Η άνθηση των δέντρων παρουσιάζεται αρκετά ανομοιόμορφη και ως προς την πρωιμότητα αλλά και ως προς την πληρότητα, πράγμα που δεν επιτρέπει αυτή την στιγμή την εκτίμηση ότι οδηγούμαστε σε μιά   υψηλή βεντέτα στο νησί.el nea5

Έτσι, ενώ ήδη περάσαμε τα μέσα της Άνοιξης, η άνθηση παρουσιάζεται αρκετά προχωρημένη μόνο στις πρωϊμότερες παραλιακές περιοχές και κυρίως στην Ανατολική Κρήτη.

Στις άλλες παραλιακές περιοχές, αρχίζει να εμφανίζεται σποραδικά, ενώ στις μεσογειακές και ορεινές κάνει την εμφάνιση της κυρίως στα δέντρα που δεν είχαν πέρυσι παραγωγή και σε εκείνα που συγκομίστηκαν αρκετά νωρίς.    
     Βέβαια η ανομοιόμορφη αυτή έναρξη της άνθησης, πρέπει να αποδοθεί στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής αλλά και στο ύψος (βεντέτα) και τον χρόνο της συγκομιδής της περσινής καρποφορίας.

 

Οπωσδήποτε, η πρωιμότητα και η οψιμότητα της σοδειάς έχει κάθε μια τα θετικά και αρνητικά της μερικά από τα οποία είναι:

 

Η οψίμιση   της σοδειάς  έχει σαν θετικό   την καθυστέρηση της πήξης του πυρήνα που θεωρείται κρίσιμο στάδιο για την εφαρμογή της 1ης γενικής διαβροχής για την δακοκτονία. Έτσι μπορεί, η συνήθως καθυστερημένη ( για γραφειοκρατικούς λόγους) έναρξη των ψεκασμών, να πραγματοποιηθεί στον σωστό χρόνο!

Από την άλλη πλευρά όμως έχει σαν αρνητικό ότι η καρπόδεση θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο κατά τον οποίο η εδαφική υγρασία θα έχει ήδη εξαντληθεί σημαντικά, πράγμα που μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην επιτυχία της και πιθανόν να συντελέσει σε καρπόπτωση μετά το δέσιμο.

 

Η πρωίμιση της σοδειάς   έχει σαν θετικό ότι η άνθηση-καρπόδεση θα συμπέσει με περίοδο κατά την οποία τα αποθέματα υγρασίας του εδάφους θα είναι ακόμα ικανοποιητικά και έτσι θα μπορεί να εξασφαλίσει καλή καρπόδεση. Θα απαιτήσει όμως ενωρίτερα έναρξη των ψεκασμών του Δάκου.

 

ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Ανεξάρτητα όμως από την πρωίμιση ή οψίμιση της χρονιάς, κύρια φροντίδα πρέπει να είναι, η έγκαιρη καταστροφή των ζιζανίων ιδίως στους μη αρδευόμενους ελαιώνες, ώστε να μην απορροφούν ωφέλιμη εδαφική υγρασία. Επομένως η καταστροφή τους με καλλιέργεια (φρεζάρισμα) η με κοπή (με χορτοκοπτικό), πρέπει, αν δεν έχει ήδη γίνει, να γίνει άμεσα. Και αν ακολουθούσουν αξιόλογες βροχοπτώσεις που θα συντελέσουν σε αναβλάστηση, τότε καλό είναι να επαναληφθεί. Ζιζάνια το Μάιο στο έδαφος δεν πρέπει να υπάρχουν.

_____________________________________

* Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά από άδεια του ίδιου. (nmixel@otenet.gr)