Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΣΕΔΗΚ 

 

  sima sedik Ο ΣΕΔΗΚ αναζητεί Επιστημονικό Συνεργάτη για την υποστήριξη των επιστημονικών δραστηριοτήτων του και ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ (Γεωπόνους, Οικονομολόγους, Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης κ.α.)

  Θα αξιολογηθεί θετικά η γνώση της Αγγλικής, η εμπειρία σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα και η ικανότητα στη διαχείριση ιστοσελίδας. Μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με τα θέματα του ΣΕΔΗΚ θα εκτιμηθούν ανάλογα.

   Έδρα της εργασίας θα είναι τα Χανιά. Η πρόσληψη μπορεί να γίνει με σύμβαση έργου η χρόνου ενός έτους και η αμοιβή θα είναι η προβλεπόμενη από τον νόμο ανάλογα με τα προσόντα του για 6/ωρη εργασία επί 5/νθημερο εβδομαδιαίως.

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν, μέχρι την 14 Ιουλίου, στο info@sedik.gr το βιογραφικό τους συνοδευόμενο απαραίτητα από ιδιόγραφη αίτηση στην όποια θα εκθέτουν τις απόψεις τους για την καταλληλότητα των προσόντων τους στην προώθηση των στόχων του ΣΕΔΗΚ όπως αναλύονται στο καταστατικό του και φαίνονται από τις μέχρι σήμερα δράσεις του (βλέπε www.sedik.gr).

_____________________________________________________________________________________________

 

   Επίσης, αναζητείται Γραφίστας με εμπειρία στην στοιχειοθέτηση βιβλίων και φυλλαδίων με δυνατότητα εργασίας πρωινές ώρεςστο γραφείο του ΣΕΔΗΚ στα Χανιά. Αμοιβή κατόπιν συμφωνίας με βάση παραγωγή έργου. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό και αποδείξεις εμπειρίας στο e-mail: info@sedik.gr