Τα χρόνια προβλήματα των εξαιρέσεων και της έρευνας απαιτούν αντιμετώπιση


  Γράφει:  ο Νικ. Μιχελάκης*

   Τα γενεσιουργά αίτια της γραφειοκρατίας και υποχρηματοδότησης που καθιστούν προβληματική την δακοκτονία, όπως με αλλεπάλληλα υπομνήματα του ΣΕΔΗΚ και αλλων φορέων έχουν επισημανθεί, εξακολουθούν, όπως φαίνεται να δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό τις φιλότιμες προσπάθειες των περιφερειακών υπηρεσιών.
   Επομένως, πρέπει επί τέλους, να υπάρξει πολιτική βούληση για μια ριζική αναθεώρηση του ισχύοντος αναχρονιστικού   θεσμικού πλαισίου,  η οποία θα αντιμετωπίσει  και σειρά αλλων  δευτερογενών, αλλά εξίσου σημαντικών,  προβλημάτων τα οποία κατά καιρούς έχουν ανακύψει και αποτελούν τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα του επί 10/ετιες δοκιμασμένου και  επιτυχημένου  συστήματος της  «συλλογικής δολωματικής δακοκτονίας».      

eleones

   Ελπίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία σύντομα θα υπάρξει με την σύμπραξη και συνεργασία όλων των πολιτικών των ελαιοπαραγωγικών περιοχών, επισημαίνουμε σήμερα δυο ακόμη προβλήματα που φάνηκε πρόσφατα ότι ασκούν πολύ σημαντικό ρόλο.αναχρονιστικού   θεσμικού πλαισίου, η οποία θα αντιμετωπίσει και σειρά αλλων δευτερογενών, αλλά εξίσου σημαντικών, προβλημάτων τα οποία κατά καιρούς έχουν ανακύψει και αποτελούν τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα του επί 10/ετιες δοκιμασμένου και επιτυχημένου συστήματος της «συλλογικής δολωματικής δακοκτονίας».    

      Οι εξαιρούμενοι από ψεκασμούς ελαιώνες

Ενώ βασικό στοιχειό επιτυχίας της δολωματικής δακοκτονίας είναι η καθολικότητα της εφαρμογής, υπάρχουν αρκετοί ελαιώνες που τελικά εξαιρούνται από τους ψεκασμούς ακυρώνοντας σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία της.

   Έτσι υπάρχουν οι ελαιώνες που εξαιρούνται «νόμιμα», αλλά όχι απόλυτα επιστημονικά ορθά, όπως οι ελαιώνες χαμηλής καρποφορίας, οι ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας αλλά και οι ελαιώνες των περιοχών που οι ιδιοκτήτες τους δεν επιθυμούν. Υπάρχουν όμως   και οι ελαιώνες που εξαιρούνται «παράτυπα» όπως αυτοί που βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές, οι περιφραγμένοι από τους ιδιοκτήτες τους, η και αυτοί που παραλείπονται από επιτήδειους εργολάβους η χειριστές

Συνολικά οι εξαιρούμενοι από τους ψεκασμούς ελαιώνες,  μπορεί να   φτάνουν κατά περιοχές μέχρι   30-40%   δημιουργώντας ευρείες εστίες αναμολυνσης των προστατευόμενων περιοχών.

 Επομένως απαιτείται σοβαρή επανεξέταση ώστε οι εξαιρούμενοι ελαιώνες να περιοριστούν ή και μηδενιστούν.

        

Η πενιχρή και περίεργη χρηματοδότηση της έρευνας

   Το πρόγραμμα των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών που προορίζεται να   δώσει σύγχρονες λύσεις στα προβλήματα που αναφύονται, φαίνεται ότι πάσχει και από υποχρηματοδότηση αλλά και απο ανορθόδοξη εκτέλεση.

Ο πενιχρότατος προϋπολογισμός του, της τάξεως των 150.000 ευρώ που κατανέμεται σε 10-15 Ιδρύματα και Πανεπιστήμια της χώρας, χωρις αξιολόγηση προτάσεων και κυρίως χωρις δημοσίευση αποτελεσμάτων, ασφαλώς δεν αποτελεί σωστή διαδικασία.

{module Newsletter Banner}

Επί πλέον, η χρηματοδότηση του, όχι απο ειδικές πιστώσεις αλλά απο τις ανεπαρκείς πιστώσεις που χορηγούνται στις περιφερειακές υπηρεσίες (ΔΑΟΚ) για εκτέλεση των ψεκασμών, προκαλεί πρόσθετα προβλήματα αποτελεσματικότητας και στο σύστημα της δακοκτονίας αλλά και στην έρευνα.

   Απαιτείται, επομένως, άμεση επανεξέταση και του πενιχρού ύψους αλλά και του τρόπου χρηματοδότησης και βέβαια της δημοσίευσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του.

=================

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά από άδεια του ίδιου. (nmixel@otenet.gr