Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας 

 

 

Γράφει: ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 28-07-2020

 

Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Ηρακλείου την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Δήμο Φαιστού ξεκίνησε ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αντισκάρι και Σκούρβουλα, την Παρασκευή 24 Ιουλίου ο δεύτερος ψεκασμός σε Ζαρό και Μαγαρικάρι, καθώς και ο πρώτος γενικός ψεκασμός στο Καμηλάρι και το Σάββατο 25 Ιουλίου ξεκίνησε ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στα Βορίζια.dakoktonia

Όσον αφορά τον Δήμο Γόρτυνας την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκίνησε ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας στην Μητρόπολη και στον Αμπελούζο.

Στην ανακοίνωση της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας αναφέρει: "Παρακαλούνται όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους για να μπορεί να τα ψεκάσει και οι βιοκαλλιεργητές να σημαδέψουν τα ελαιόφυτά τους για να αποφευχθεί ανεπιθύμητος ψεκασμός.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο ότι σε αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη οπότε οι παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα (π.χ. ψεκασμούς κάλυψης).
{module Newsletter Banner}

Επίσης επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου καθ’όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, να αναρτά από την προηγούμενη μέρα, σε εμφανή δημόσιο χώρο, τις τοποθεσίες στις οποίες θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι επιβάλλεται να επισκέπτονται συχνά τα ελαιόφυτά τους διαπιστώνοντας την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και να μεταφέρουν στην υπηρεσία μας έγκαιρα όποιο πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους".