Σύμφωνα με την μελέτη των Ισπανών οι ορεινοί ελαιώνες παρουσιάζουν 10 σημαντικές αξίες

 

Γράφει:  ο Νικ. Μιχελάκης*dasos

  1. Έχουν ζωτική σημασία για τις περιοχές που βρίσκονται αφού δεν διαθέτουν άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες
  2. Συνδέονται στενά με την κουλτούρα του τοπικού πληθυσμού αφού συνυπάρχουν με αυτό από τους αρχαίους χρόνους
  3. Έχουν ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα, επειδή προσφέρουν απασχόληση κυρίως χειρωνακτικά
  4. Λειτουργούν ως φυσική «δεξαμενή άνθρακα», καθώς απορροφούν και εγκλωβίζουν το διοξείδιο του άνθρακα και αποτελούν ισχυρό όπλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  5. Είναι ένα «καλλιεργούμενο δάσος», που αποτελεί κατοικία και καταφύγιο πολλών απειλούμενων ειδών, κυρίως μεταναστευτικών πουλιών και μικρών θηλαστικών
  6. Ασκούν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και στον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους των ορεινών περιοχών, όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της ελεγχόμενης φυτικής κάλυψης
  7. Ενισχύουν την εισροή τουριστών στις ορεινές περιοχές μέσω του αναδυόμενου ελαιοτουρισμού, ο οποίος αξιοποιεί τους ελαιώνες σαν μοναδικά φυσικά τοπία και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σαν «πολύτιμο» συστατικό της Μεσογειακής κουζίνας
  8. Τα εξαιρετικά παρθένα, ελαιόλαδα, που παράγονται σε ορεινούς ελαιώνες έχουν αποδεδειγμένα υψηλές υγειοπροστατευτικές και γαστρονομικές ιδιότητες, που πηγάζουν από το υψηλότερο ποσοστό τους σε πτητικές και φαινολικές ενώσεις
  9. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για παραγωγή βιολογικού και πιστοποιημένης προέλευσης ελαιολάδου
  10. Είναι ένας γενετικός πόρος με τοπικές αυτόχθονες ποικιλίες ιδιαίτερη σημασία για το παρόν και το μέλλον του ελαιώνα

 {module Newsletter Banner}

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Τα προβλήματα αλλά και οι προοπτικές στην Ισπανία είναι σχεδόν ταυτόσημα με τα αντίστοιχα στην Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. Επομένως οι παραδοσιακοί ορεινοί ελαιώνες θα πρέπει να αναδειχθούν και να προβληθούν από τις Εθνικές Κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επιτέλους θα πρέπει να αρχίζει να εξετάζει σοβαρά τα θέματα που έχουν αποδεδειγμένη περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία.

 

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά από άδεια του ίδιου. (nmixel@otenet.gr