Πρόγραμμα του ΜΑΙΧ  υποστηριζόμενο  από την Περιφέρεια Κρητης

 

 

    ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 21.08.2020 Γ. Κώνστας

 

  Η καταγραφή του κόστους παραγωγής για τις συμβατικές και τις βιολογικές ελαιοκαλλιέργειες είναι ο στόχος προγράμματος που ξεκίνησε να υλοποιεί το ΜΑΙΧ και θα “τρέξει” για δύο χρόνια στα Χανιά.

elaionas paragogi

 

    Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς θα δώσει στον παραγωγό όλα αυτά τα στοιχεία, ώστε να προγραμματίσουν καλύτερα τις καλλιέργειες τους και να εξασφαλίσουν καλύτερες αποδόσεις και ποιοτικότερο προϊόν.

   Η δρ. Θωμαή Νικολή, υπεύθυνη του εργαστηρίου εδαφολογίας του ΜΑΙΧ μιλάει στα “Χ.Ν.” για το έργο «Βιολογική και Συμβατική ελαιοκαλλιέργεια ποικιλίας Κορωνέικης στην Περιφέρεια Κρήτης. - Μελέτη αξιολόγησης με βάση το κόστος παραγωγής».

«Σημαντικό ζήτημα για τον ελαιοπαραγωγό αποτελεί η μείωση του κόστους παραγωγής ανά στρέμμα και γενικότερα η αύξηση της απόδοσης του ελαιώνα και η διάθεση προϊόντος υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας με συνεπακόλουθη ενίσχυση του εισοδήματος του.

 

   Τα τελευταία χρόνια σημαντικός αριθμός ελαιοκαλλιεργητών έχει στραφεί προς τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς, ένα καλλιεργητικό σύστημα που συνεπάγεται ελαιόλαδο υψηλής θρεπτικής αλλά και εμπορικής αξίας.

 

Οι καλλιεργητικές φροντίδες και συνεπώς το κόστος παραγωγής όπως φυσικά και η τιμή του βιολογικού ελαιολάδου διαφέρει σημαντικά από αυτό του συμβατικού», αναφέρει η επιστήμονας. Αναφορικά με τον στόχο του έργου είναι όπως εξηγεί «να καταγράψει το κόστος, ανά σύστημα καλλιέργειας (βιολογική και συμβατική) και να προτείνει μέτρα στρατηγικού σχεδιασμού του τομέα της ελαιοκομίας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το κόστος και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η δυναμική του κρητικού ελαιόλαδου. Για τον σκοπό αυτό:

 

 

Έχουν επιλεγεί ελαιώνες, οι οποίοι ακολουθούν τα πρότυπα της βιολογικής καλλιέργειας και της συμβατικής και βρίσκονται σε περιοχές με κοινά εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά.

 

Οι ελαιώνες παρακολουθούνται από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες στους διαχειριστές των ελαιώνων για τις καλλιεργητικές φροντίδες και συγκεκριμένα το κλάδεμα, τη φυτοπροστασία, την άρδευση, τη διαχείριση ζιζανίων, τη λίπανση, τη συλλογή ελαιόκαρπου.

 

• Γίνεται συστηματική καταγραφή του κόστους για την καθεμία από τις εργασίες αυτές.

 

• Επιπλέον, για τις ανάγκες του έργου πρόκειται να εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος θα φέρει πλήρες σετ οργάνων, και θα έχει τη δυνατότητα αντικειμενικών καταγραφών δεδομένων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του ερευνητικού έργου.

 

  Με τη χρήση μη - επανδρωμένου ιπτάμενου συστήματος (drone) θα συλλέγονται υπέρυθρες φωτογραφίες από τους ελαιώνες παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την ευρωστία των ελαιώνων, και αναμένεται να αναδείξουν αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στη βιολογική και συμβατική καλλιέργεια, ως προς αυτούς τους παράγοντες, κατά το βλαστικό κύκλο των ελαιώνων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστήμονας του ΜΑΙΧ «η εκτίμηση του κόστους βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου θα βασιστεί σε πραγματικά δεδομένα κόστους εργασίας, εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, χρήσης/ενοικίαση μηχανημάτων, κ.α.), συλλογής ελαιόκαρπου και παραγωγής ελαιολάδου, κ.λπ., και θα γίνει συγκριτική οικονομική ανάλυση για τα δύο συστήματα καλλιέργειας.

 

  Επιπλέον, θα διεξαχθεί έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα συμβατικών και βιολογικών ελαιοκαλλιεργητών για τη συλλογή πληροφοριών κόστους παραγωγής σε σχέση με την απόδοση των δυο αυτών καλλιεργητικών συστημάτων στην Π. Κρήτης και στόχο τη συγκριτική μελέτη τους.

 

   Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου δύνανται να έχουν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τον πληθυσμό των αγροτικών περιοχών γενικά αλλά και για τους ελαιοκαλλιεργητές ειδικότερα, καθώς προσδοκά την προώθηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, την παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας και την ενίσχυση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών.

 

    Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό υπόβαθρο, το οποίο θα αξιοποιηθεί από φορείς σχετικούς με τη γεωργία/ελαιοκομία». Το ερευνητικό έργο είναι διάρκειας 2 ετών (2020-2021), πραγματοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη).