Στα 1,30€/κ για οξύτητα 1ο και στα 1,60€/κ για οξύτητα 0,8ο

Οι τιμές παραγωγού, δυστυχώς, συνεχίζουν βυθισμένες κάτω του κόστους παραγωγής στην Ελλάδα και στην Κρήτη, δημιουργώντα

ς τάσεις εγκατάλειψης της καλλιέργειας άλλα και προβληματισμούς στους ελαιοτριβείς και ασχολούμενους με την εμπορία.

times elaioladou 2020Έτσι σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 25-8-20 οι υψηλότερες τιμές για το έξτρα ενώ κυμαίνονται στην Ιταλία στα 3,80€/κ και στην Ισπανία στα 3,0 €/κ, στην Ελλάδα   φτάνουν μόλις στα 2,30€/κ. Παράλληλα οι χαμηλότερες τιμές στην

Ιταλία είναι 3,10€/κ, στην Ισπανία και Τυνησία στα 1,85€/κ (Πιν.1)

Πιν.1. Τιμές ελαιόλαδου              έξτρα παρθένου την 25-8-20*
ΧΩΡΕΣ Μέγιστες Ελάχιστες
Κρήτη 2,30 2,12
Πελ/σος 2,25 2,15
Λέσβος ΔΑΠ ΔΑΠ
Κύπρος 2,05 2,05
Ιταλία 3,80 3,10
Ισπανία 3,00 1,85
Τυνησία 1,88 1,88
*Οι τιμές αναλυτικά κατά επιχείρηση βρίσκονται στο Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ  www.sedik.gr

Στην Ελλάδα για το εξτρά 0,5ο οι χαμηλότερες τιμές κινούνται στα 2,12€/κ άλλα η προς τα

 

 κάτω κλιμάκωση για λαδιά μεγαλύτερης οξύτητας φαίνεται να είναι απογοητευτική έως απαράδεκτη.

Ενδεικτικά οι τιμές που προσφέρει ελαιοτριβείο για ελαιόλαδα συγκεκριμένων οξυτήτων όπως μας τις έδωσε παραγωγός, έχουν ως εξης: Η τιμή για οξύτητα 0,4ο είναι 2,10€/κ, για οξύτητα 0,5ο είναι 2,0€/κ, για οξύτητα 0,8ο είναι 1,60€/κ και για οξύτητα 1ο είναι 1,30€/κ !

Η όλη κατάσταση που συνεχίζεται τώρα και καιρό στην Ελλάδα, έχει οδηγήσει σε τάσεις εγκατάλειψης της ελαιοκαλλιέργειας και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της ελαιοκομίας . Γιαυτό, οι νοικοκυραίοι παραγωγοί πρέπει να αφυπνιστούν και να συνεργαστούν ώστε απο κοινού να ζητήσουν απο την πολιτεία να λάβει μέτρα για την αλλαγή της κατάστασης.

 

 

==========

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά από άδεια του ίδιου. (nmixel@otenet.gr