Συμπεράσματα, σχόλια, προτάσεις

 

dakoktonia dolomatikos f  Βέβαια οι αντιδράσεις στο Ηρακλειο είναι οπωσδήποτε δικαιολογημένες και καλώς αναδεικνύουν την εξέλιξη του προβλήματος, ώστε να ενημερωθούν και οι παράγωγοι, άλλα και οι κύριοι υπεύθυνοι των κεντρικών υπηρεσιών οι οποίοι αντιμετωπίζουν το γεγονός με «αιδήμονα σιωπή» , αποφεύγοντας τις δικες τους σοβαρές ευθκειμενο11ύνες για την μη αναδιοργάνωση του ευρισκόμενου σε τέλμα συστήματος δακοκτονίας. 

   Ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο, καλό είναι να μην χαρακτηριζεται βιαστικά το φαινόμενο ως  «πρωτόγνωρο» (τίτλο που κατέχει ακόμη η περσινή καταστροφή), ούτε να αποδίδεται σε περίεργους «κλιματικούς» παράγοντες. Είναι γνωστό ότι σε   περιόδους παλαιότερες και χαλεπότερες, με μέσα και φάρμακα πολύ υποδεέστερα, η ποιότητα του Κρητικού ελαιόλαδου ήταν κατά 95% και άνω, όχι απλά έξτρα παρθένο, αλλά όπως έλεγαν οι Ιταλοί extrissimo, δηλαδή οξύτητας κάτω των 0,4βαθμων!  

  Τα βασικά αιτία των δακοπροσβολών των τελευταίων ετών, οπωσδήποτε δεν είναι άλλα απο όσα κατά καιρούς έχουν επισημανθεί πέρυσι και φέτος με υπομνήματα του ΣΕΔΗΚ και αλλων φορέων και τα οποία διακρίνονται σε γενεσιουργά  αίτια, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως την σοβαρή  υποχρηματοδότηση  και  γραφειοκρατία,  άλλα και μια σειρά από σημαντικά δευτερογενή  αίτια μεταξύ των οποίων κυριότερα είναι:  

   -Η έγκαιρη έναρξη της πρώτης γενικής διαβροχής, η οποία και φέτος στις περισσότερες περιπτώσεις δυστυχώς έγινε με σχεδόν ένα μήνα καθυστέρηση.

   -Η αποτελεσματικότητα  και ο  χρόνος προμήθειας των φαρμάκων.

   -Η επάρκεια και έγκαιρη πρόσληψη του προσωπικού εποπτείας.

  -Η τεράστια έκταση των μη ψεκαζόμενων ελαιώνων (χαμηλής παραγωγής, δύσβατοι, βιολογικοί, αυτοεξαιρούμενοι και …επιτηδείως παραλειπόμενοι) που τελικά μπορεί να φτάνουν και στο 40%!

   -Η έλλειψη κοινού πρωτοκόλλου και συντονισμός εφαρμογής ώστε να αποφευχθούν προσωπικές ερμηνείες και αντιφατικές ή ανέφικτες συστάσεις σε κρίσιμα θέματα.

  -Η ουσιαστική χρηματοδότηση και κυρίως η ανεξαρτητοποίηση της έρευνας απο τις δαπάνες για ψεκασμούς των ΔΑΟΚ.

   Φυσικά η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ασφαλώς δεν γίνεται με ημίμετρα και εμβαλωματικές λύσεις. Απαιτεί ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος όπως έχει προτείνει με Υπόμνημα του ο ΣΕΔΗΚ.

   Και όταν τα προβλήματα αυτά, που αναγνωρίζονται σχεδόν από όλους, επιλυθούν, τότε κάποιοι μπορούν να επικαλούνται τις κλιματικές συνθήκες, που ευνοούν τόσο  τον Δάκο (!)  ώστε τον καθιστούν ακαταμάχητο από τα  φάρμακα και τα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν σήμερα!

  1. ü