Συναγερμός ΔΑΟΚ, ΠΕΔ και Περιφερειας με αιτήματα στο ΥπΑΑΤ και συστάσεις στους παραγωγούς  

  

    Με υψηλούς και επιθετικούς πληθυσμούς ο Δάκος φαίνεται ότι απειλεί επικίνδυνα την ερχομένη σοδειά  σε ορισμένες περιοχές, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες στο Ηράκλειο.

    Αρχικά συγκάλεσε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων στις 16/8 ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Ν. Συριγωνακης, ο οποίος μετά από αυτή δήλωσε σε ΜΜΕ ότι "η χρονιά είναι δύσκολη και δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι» και συγχρόνως συμπλήρωσε ότι συζητήθηκε το ενδεχόμενο να αρχίσει νωρίτερα φέτος η συγκομιδή σε συγκεκριμένες περιοχές προκειμένου να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες προσβολές.δακος λεζ

   Στην συνέχεια η ΔΑΟΚ Ηρακλείου μετά την πρώτη ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 4.08.20 επανήλθε με δεύτερη 17.08.20 επισημαίνοντας ότι παρά το ότι έγιναν ήδη 3 ψεκασμοί  οι υψηλοί δακοπληθυσμοί δεν φαίνεται να υποχωρούν και συνέστησε στους παραγωγούς να βρίσκονται σε εγρήγορση και όπου παρίσταται ανάγκη να επεμβαίνουν οι ίδιοι, με εγκεκριμένα φάρμακα, προφανώς με ψεκασμούς κάλυψης!

   Προς την ίδια κατεύθυνση ήταν και αναφορά που υπέβαλε στις 24/8 και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρητης κ. Γ. Κουράκης προς το ΥπΑΑΤ και την Περιφέρεια, με την οποία επισημαίνει ότι σύμφωνα με διαπιστώσεις πολλών Δήμων υπάρχει εκτεταμένη δακοπροσβολή, το πρόγραμμα δακοκτονίας έχει αποδειχτεί ελλιπές και αναποτελεσματικό και ότι απαιτούνται προσθετοί ψεκασμοί για τους οποίους χρειάζεται νέα πρόσθετη χρηματοδότηση.

      Παράλληλα ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς κ. Χνάρης συγκάλεσε και αυτός στις 25/8 σύσκεψη της Επιτροπής Φυτοπροστασίας που έχει συγκροτήσει, στην οποία περιέργως δεν είδαμε να μετέχει ούτε ένας επιστήμονας από το πλέον αρμόδιο Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων. Μετά την σύσκεψη αυτή, ανακοινώθηκε ότι το εθνικό πρόγραμμα δακοκτονίας εφαρμόστηκε πολύ καλά και ότι τα αυξημένα φετινά επίπεδα δακοπληθυσμών οφείλονται στις περσινές υψηλές δακοπροσβολές και τις φετινές ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες. Παράλληλα σε περιπτώσεις δακοπροσβολών, συνιστάται στους ελαιοπαραγωγή η χρήση παγίδων και η διενέργεια θεραπευτικών ψεκασμών κάλυψης.keim

   Ωστόσο, παρότι η εμφάνιση υψηλών δακοπληθυσμών και προσβολών επιβεβαιώνεται επίσημα μονο σε κεντρικές και βόρειες περιοχές του ν. Ηρακλείου, κατά πληροφορίες παρόμοια κατάσταση εμφανίζεται σποραδικά και σε άλλες περιοχές της Κρητης και της χώρας. Γιαυτό καλό θα είναι να εξεταστούν παντού επισταμένως, όχι μονο οι δακοσυλήψεις άλλα και κυρίως οι τυχόν δακοπροσβολές.

   Κι αυτό γιατί, οι δακοπληθυσμοί που εμφανίζονται τον Αύγουστο, σύμφωνα με την βιολογία του εντόμου, σίγουρα δεν αποτελούν άμεσους απογόνους των δάκων της περσινής χρόνιας ούτε, βέβαια, έπεσαν ξαφνικά εξ ουρανού!   Βέβαιο είναι ότι προέκυψαν μετά μια ή και δυο φετινές γενιές που πραγματοποιηθήκαν σε δεκτικό για προσβολές ελαιόκαρπο που συνήθως υπάρχει στις κορυφές δέντρων τα οποία για διάφορους λόγους , νόμιμα ή και παράτυπα δεν ψεκάζονται, ή δέντρων που αρδεύονται ή φέρουν χαμηλή παράγωγη κ.α.

   Το ότι οι προσβολές αυτές δεν επισημάνθηκαν νωρίτερα, πιθανότατα οφείλεται στην μεθοδολογία ή ανεπάρκεια των δειγματοληψιών η οποία, όπως και τόσα άλλα θέματα, μάλλον   χρήζει αναθεώρησης.

   Και βέβαια, όταν και όπου διαπιστωθούν δακοπροσβολές, αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, με καλύψεις μέσα απο το σύστημα της κρατικής δακοκτονίας και όχι με μετάθεση της ευθύνης στους παραγωγούς.

   Γιατί εκτός του ότι πολλοί απο αυτούς απουσιάζουν, αρκετοί αντιμετωπίζουν ηλικιακά και  υγιειονολογικά προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν.