Σημαντικές πρωτοβουλίες Συνεταιρισμών στην Ισπανία και στην Κρήτη

 

Η συγκέντρωση της προσφοράς χύμα ελαιολάδου με στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία στην Ισπανία η οποία συνεχώς αναπτύσσεται με την συμμετοχή και υποστήριξη μεγάλων Συν/κων οργανώσεων.

Προς την ίδια κατεύθυνση και στην Κρήτη, τον τελευταίο καιρό, αναπτύσσεται κάποια δραστηριότητα για την δημιουργία φορέα «Ενιαίας Διαχείρισης Ελαιολάδου» με πρωτοβουλία κυρίως Συν/σμων που ιδρύθηκαν στην θέση των παλαιών μεγάλων Ενώσεων.

Βέβαια, η ιδέα της συγκέντρωσης της προσφοράς, δεν είναι καινούργια. Υπάρχει απο παλιά και μάλιστα έχει προταθεί αparagogi elρκετές φορές στα ΕΛΑΙΟΝΕΑ, σαν λύση του έντονου προβλήματος που έχει διαμορφωθεί στην διάθεση του ελαιολάδου στην Ελλάδα.

Και αυτό γιατί, με την διάλυση των μεγάλων παλαιών Ενώσεων της Κρητης και την μεταφορά της αποθήκευσης και στην πράξη και της διάθεσης του ελαιολάδου στα  περίπου 2.400 Συνεταιρικά και Ιδιωτικά ελαιοτριβεία της χώρας (845 στην Πελοπόννησο και 550 στην Κρήτη), τα πλείστα των όποιων λειτουργούν ως μεσάζοντες, ο νόμος της προσφοράς και ζήτησης παραμορφώνεται. Οι λίγες αλλά μεγάλες διεθνείς Βιομηχανίες τυποποίησης διαμορφώνουν τις τιμές όσο μπορούν χαμηλότερα.

Βέβαια, στην Ισπανία τα ελαιοτριβεία είναι πολύ ολιγότερα αλλά πολύ μεγαλύτερα. Συνολικά αριθμούν περί τα 1.850 σε όλη την χώρα με 845 απο αυτά (46%) να βρίσκονται στην Ανδαλουσία. Εν τούτοις, όπως διαπιστώνουν οι Ισπανοί, η προσφορά και εκεί θεωρείται ως πολύ διασπασμένη και σαν μια από τις αιτίες της διαμόρφωσης χαμηλών τιμών παραγωγού.

Η προσπάθεια της συγκέντρωσης της προσφοράς στην Ισπανία, άρχισε να υλοποιείται στην πράξη με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αγροδιατροφικών Συν/σμών Ανδαλουσίας (Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía) με την δημιουργία ομίλου στον οποίο άρχισαν να προσχωρούν και πολλοί Συνεταιρισμοί τους τελευταίους μήνες. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη προσχώρηση της πολύ μεγάλης Συνεταιρικής Dcoop στην οποία έχουν ενοποιηθεί τελευταία πολλές μεγάλες ομάδες Συν/σμων, όπως η Hojiblanca, Cordoliva, Sierra Norte, Tierras Altas κ.α. που συνολικά διαθέτουν παραγωγή περίπου 125.000 τόνων ελαιολάδου ετησίως.

Επομένως η κίνηση για συγκέντρωση της προσφοράς και στην Κρήτη, θεωρητικά βρίσκεται σε ορθή κατεύθυνση και μπορεί να επιτύχει, αν σχεδιαστεί σωστά και δημοσιοποιήσει τους όρους της «κοινής διαχείρισης», όπως την ονομάζει.

Ωστόσο, «Λυδία λίθος» για την επιτυχία της κίνησης ασφαλώς θα είναι η καθιέρωση πλήρους διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα και ή διάθεση του προϊόντος αποκλειστικά με διαγωνισμούς. Αυτό κάνουν ήδη με παρότρυνση και υποστήριξη και του ΣΕΔΗΚ και οι αρκετοί Συν/σμοι στην Κρήτη επιτυγχάνοντας καλύτερες τιμές αλλά και την εκτίμηση των παραγωγών τους.