Προτάσεις Ευρ. Επιτρ. για ρύθμιση προσφοράς,αποθεματοποίηση και διαφάνεια εισαγωγών

 

  Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι οι πρόσφατες απόψεις και προτάσεις της ομάδας elaiones ispaniasεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελαιοκομία σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Η ομάδα εργασίας αυτή, στην οποία μετέχουν 6 εκπρόσωποι της Copa Cogeca (Επιτροπή Αγροτικών οργανώσεων και   Συν/σμων) και 2 εκπρόσωποι της Food Drink Europe (Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων ΕΕ) σε πρόσφατη μη δημόσια συνεδριαση της,   αντάλλαξε απόψεις οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:

 

Κατάσταση διεθνούς αγοράς
Η αγορά ελαιολάδου διεθνώς παρουσιάζει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

1. Υψηλά αποθέματα, χαμηλές τιμές και αυξημένες εισαγωγές από τρίτες χώρες που οφείλεται  βασικά στην αυξημένη παγκόσμια παραγωγή τα τελευταία τρία χρόνια.

2. Αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης γενικά και της εντατικής (υπέρ-πυκνής) ελαιοκαλλιέργειας ειδικότερα στην Ισπανία και Πορτογαλία.

3. Αύξηση παραγωγής, σχετικά καλή ποιότητα και χαμηλή τιμή διάθεσης ελαιολάδου την Τυνησίας, η οποία συντελεί σε αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ από την χώρα αυτή

4. Ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακοί ελαιώνες στις χώρες της ΕΕ, παρά την ιδιαίτερη περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία τους. Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη και διατήρηση τους.

Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, σημειώθηκε συνολικά μείωση της κατανάλωσης ελαιολάδου. Η αύξηση της κατανάλωσης νοικοκυριών, που παρατηρήθηκε αρχικά, δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τη μείωση της κατανάλωσης στην εστίαση και στον τουρισμό.

Η μελλοντική κατανάλωση ελαιολάδου θα εξαρτηθεί από την ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και την επαναδραστηριοποίηση της κίνησης στην εστίαση και τον τουρισμό. Η προ

Η προβολή των ευεργετικών επιδράσεων του ελαιολάδου στην υγεία θα είναι χρήσιμη για την αύξηση της κατανάλωση του.

Οι εξαγωγές απο την ΕΕ θα εξαρτηθούν πολύ από την κατάσταση της επιδημίας στις χώρες προορισμού. Πάντως, εκτιμάται ότι ανάκαμψη της αγοράς θα πραγματοποιηθεί ενωρίτερα στην Ιαπωνία και την Κίνα.

Προτάσεις για ανάκαμψη της αγοράς 

1. Δημιουργία μηχανισμού ρύθμισης της προσφοράς στον τομέα του ελαιολάδου όπως και στον τομέα του οίνου (άρθρο 167 του Κανονισμού 1308/20131)

2. Επέκταση και αύξηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου

3. Διαφάνεια στην παρακολούθηση των εισαγωγών και κατάργηση των δασμών απο ΗΠΑ για το ισπανικό ελαιόλαδο.