Μειωμένη στην Ιταλία, Ελλάδα και Τυνησία

 

   Το ύψος της ερχομένης ελαιοπαραγωγής σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους τους εμπλεκόμενους με την εμπορία του ελαιολάδου, γιατί από αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η διαμόρφωση των τιμών παραγωγού.   elaiopar

 Έτσι, δίνουν και παίρνουν κάθε χρόνο,τόσο οι επίσημες όσο και οι ιδιωτικές εκτιμήσεις της ερχόμενης παραγωγής, που βέβαια σε λίγες περιπτώσεις ακολουθούν τους σωστούς κανόνες ώστε να προσεγγίζουν την πραγματικότητα.

 Στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζονται σε εκτιμήσεις γραφείου και όχι σε πρακτικές επί μέρους εκτιμήσεις κατά ζώνες των περιοχών που αναφέρονται. Πάντως με βάση δηλώσεις παραγόντων του Διεθνούς Συμβουλίου ελαιολάδου η ερχομένη παραγωγή θα είναι στον Κόσμο περίπου η ίδια με πέρυσι (3,1 εκ. τ.), ενώ στις χώρες της ΕΕ θα είναι 2,1 εκ.τ., δηλαδή αυξημένη κατά 270 χ.τ. σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό κυρίως λόγω αυξημένης παραγωγής της Ισπανίας (1.650 χ.τ.) η οποία υπερκαλύπτει την μειωμένη παραγωγή της Ιταλίας (250χ.τ.) και Ελλάδας (240χ.τ.).

   Στην Κρήτη, η  ερχομένη παραγωγή, σύμφωνα με δικες μας εκτιμήσεις και πληροφορίες, πάρα τους καύσωνες, εάν δεν υποστεί ζημιές από τον Δάκο θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι (85 χ.τ.), ενώ στην Πελοπόννησο θα είναι αρκετά μειωμένη (75 χ.τ.).