Μέσα από έρευνα και φυτείες του Ινστιτούτου ελιάς στα Χανιά

 

Προβασικό Υλικό Ελιάς – Για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιτεύχθηκε από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) στα Χανιά, ο χαρακτηρισμός «προβασικών μητρικών» φυτών των κυριότερων Ελληνικών και Ισπανικών ποικιλιών Ελιάς.

Μετά από μια επίπονη διαδικασία ετών, μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ με τον επίσημο διατηρητή των ποικιλιών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΕΛΥΑ) και την καθοριστική συμβολή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ), ολοκληρώθηκαν οι επίσημοι έλεγχοι και χαρακτηρίστηκε η μητρική φυτεία ως «προβασική» με την αριθ. 2100/264420/24.09.2020 απόφαση του ΥπΑΑΤ.Webp.net resizeimage

Η ύπαρξη χαρακτηρισμένης προβασικής μητρικής φυτείας ποικιλιών ελιάς αποτελεί σταθμό στην Ελληνική γεωργία, καθώς είναι η πρώτη φορά που επίσημος φορέας του Ελληνικού κράτους ολοκληρώνει με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ελέγχων και πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή «προβασικού» υλικού στους φυτωριούχους.

Η ύπαρξη χαρακτηρισμένης «προβασικής μητρικής» φυτείας ποικιλιών ελιάς, ήταν ζητούμενο της Ελληνικής γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα της καλλιέργειας και την οικονομία που συνδέεται με την αλυσίδα αξίας της ελιάς. Με αυτό το επίτευγμα, η καλλιέργεια θωρακίζεται από ασθένειες των ελαιόδεντρων, οι οποίες ευνοούνταν από την διακίνηση μη πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Η χώρα εναρμονίζεται με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέσπισε αυστηρούς κανόνες στην εμπορία των δενδρυλλίων, επιβάλλοντας την αποκλειστική διακίνηση Πιστοποιημένου Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα του θέματος και με υπευθυνότητα απέναντι στον παραγωγό και τους Έλληνες φυτωριούχους, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον χαρακτηρισμό της «προβασικής μητρικής» φυτείας ελιάς στα Χανιά, υλοποιώντας το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο προς την κατεύθυνση παραγωγής Πιστοποιημένων δενδρυλλίων ελιάς από φυτώρια της Ελλάδος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι Έλληνες φυτωριούχοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας, μπορούν πλέον να εγκαταστήσουν «βασικές» μητρικές φυτείες. Το γεγονός αυτό αποτελούσε αναγκαιότητα ετών τόσο των παραγωγών όσο και του κλάδου των φυτωριούχων, η οποία ικανοποιήθηκε και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις παραγωγής και διάθεσης στην επικράτεια Ελληνικών Πιστοποιημένων δενδρυλλίων ελιάς, όπως πραγματοποιείται ήδη σε άλλες αναπτυγμένες χώρες. Η ύπαρξη και διακίνηση πιστοποιημένων δενδρυλλίων ελιάς, με εξασφαλισμένη την ποικιλιακή ταυτότητα και την άριστη φυτοϋγεία, εξασφαλίζει την επιτυχία στις μελλοντικές φυτεύεις δενδρυλλίων ελιάς, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ελαιοκομία στην Ελλάδα.

Στο Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά, υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του ερευνητή ελαιοκομίας Δρ. Κουμπούρη Γεωργίου καθώς και την αμέριστη συμπαράσταση της Διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΥπΑΑΤ και της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδος, χαρακτηρίστηκαν ως «προβασικά μητρικά» τα δέντρα από 8 Ελληνικές εμπορικές ποικιλίες ελιάς (Αμφίσσης, Χονδρολιά Χαλκιδικής, Κορωνέικη, Κουτσουρελιά, Λιανολιά Κέρκυρας, Μεγαρείτικη, Στρογγυλολιά, Τσουνάτη) και 2 Ισπανικές (Arbequine και Picual).

Η συγκεκριμένη επιτυχία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ιδιαίτερα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Χανίων, καταδεικνύει το αμέριστο ενδιαφέρον του Οργανισμού προς τις καίριες ανάγκες των αγροτών και την προσήλωση του προς τον σκοπό και την υποχρέωση που επωμίζεται από τον ρόλο του διατηρητή ποικιλιών καλλιεργούμενων ειδών απέναντι στους αγρότες.

Ο χαρακτηρισμός «προβασικής μητρικής» φυτείας ποικιλιών ελιάς στην Ελλάδα είναι πραγματικότητα. Αποτελεί θετική εξέλιξη για τον κλάδο της ελαιοκομίας και των Ελλήνων φυτωριούχων, και τους δίνει τη δυνατότητα να καταστούν ανταγωνιστικοί και να αυξήσουν την δυναμική των εξαγωγών με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.