Πρόταση ΥπΑΑΤ με δραστική μείωση του 7χίλιαρου και των δικαιούχων!

 

Πρόταση του ΥπΑΑΤ για προσωρινή στήριξη των ελαιοπαραγωγών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορωνοϊού, υποβλήθηκε, σύμφωνα, με ανακοίνωση του Υπουργείου, στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 για έγκριση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόταση αυτή έγινε στα πλαίσια διαβούλευσης την οποία άνοιξε η ΕΕ για να υποβάλλουν τypaatα Κράτη Μελή τις απόψεις τους για την καταβολή του πολυσυζητημένου ποσού των 7χιλιαδων ευρώ, ως έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες από τον Κορωνοϊό αγρότες, από τα αδιάθετα υπόλοιπα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) των Κρατών Μελών.

Πιν.1. Κατανομή ενισχύσεων Κορωνοϊού ανά δικαιούχο, αναλόγως έκτασης  

Έκταση

Ελαιώνων

Ενίσχυση

ανά παραγωγό

 
 
1-10 στρ. 300 €  
10-15 στρ. 600 €  
15- 30 στρ. 1.100 €  
30-50 στρ. 1.600 €  
50-70 στρ. 2.000 €  
70-100 στρ. 2.500 €  
100-150 στρ. 3.000 €  
150-200 στρ. 3.500 €  
άνω> 200στρ 4.000 €  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, ο Υπουργός κ. Μάκης Βορίδης αποφάσισε την στήριξη των κατά κύριο επάγγελμα ελαιοπαραγωγών με το νέο Μέτρο Μ21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Και αυτό λογω της εξέχουσας σημασίας του ελαιολάδου ως εθνικού - στρατηγικού προϊόντος αλλά και του γεγονότος ότι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία με διαταραχές στον εφοδιασμό της αγοράς, διασυνοριακούς και εγχώριους περιορισμούς, κλείσιμο εστίασης, πτώση τουρισμού, κλπ.

Ειδικότερα, το νέο μέτρο (Μ21) θα αφορά περίπου 145 χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΙΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους.

Η συνολική ενίσχυση, που προβλέπεται να χορηγηθεί ανέρχεται σε 126,3 εκατομμύρια ευρώ και θα καταβληθεί εφάπαξ στους παραγωγούς κατά ποσά περίπου ανάλογα με την έκταση των ελαιώνων που έχουν δηλώσει.

Απο τα ποσά όμως που προβλέπονται στις κλάσεις που όρισε το ΥπΑΑΤ (Πιν.1) προκύπτει ότι το πολυσυζητημένο 7χίλιαρο, περικόπτεται δραστικά και μειώνεται κάτω απο το μισό για πολύ λίγους μεγαλοπαραγωγούς, ενώ καταντά ελεημοσύνη για τους μικρούς παραγωγούς, που αποτελούν την πλειοψηφία.

Σημαντική μείωση όμως θα υποστεί και ο αριθμός των ελαιοπαραγωγών που θα ενισχυθούν, αφού οι «κατ΄επάγγελμα αγρότες» που ορίζονται ως δικαιούχοι (145 χιλ. κατά το ΥπΑΑΤ) είναι πολλοί λιγότεροι απο το ¼ των 600 χιλ. περίπου ελαιοπαραγωγών της χώρας.

Κι αυτό γιατί οι κατ΄επαγγελμα αγρότες είναι όσοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις  του νόμου 4389/2016, (άρθ.65, παρ.1) οι οποίες κατά βάση είναι:

(α) Το εισόδημα απο την αγροτική δραστηριότητα να είναι 50% τουλάχιστον του συνολικού.

) Η απασχόληση με την αγροτική δραστηριότητα να αποτελεί 30% τουλάχιστο της συνολικής.