Ενδεχόμενες προσβολές από κυκλόκονιο, κερκοσπορά,καρκίνωση, ξεροβούλα και καπνιά.

 

Πληροφορίες για τις πιθανές ασθένειες της ελιάς κατά την περίοδο του φθινοπώρου- χειμώνα και συμβουλές για την αντιμετώπιση της ελιάς δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου σε πρόσφατο Δελτίο της.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleagina):

Το Κυκλοκόνιο που εμφανίζεται με κυκλικές κηλίδες σταχτοκάστανες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων όπως φαίνεται στη φωτογραφία είναι ασθένεια που προσβάλλει τα φύλλα προκαλώντας φυλλόπτωση και μείωση της παραγωγής. Θερμοκρασίες 16-20οC και βροχερός ή πολύ υγρός καιρός ευνοούν νέες φθινοπωρινές μολύνσεις του μύκητα. Οι μολύνσεις γίνονται κυρίως το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη. Τα προσβεβλημένα φύλλα είναι περισσότερο εμφανή νωρίς το καλοκαίρι με χαρακτηριστικές καστανές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια, γνωστές ως “μάτια παγωνιού”.

Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουμπολιά, Καλαμών, Άμφισσας, Τσουνάτη. Η ποικιλία Κορωνέϊκη (ψιλολιά) είναι περισσότερο ανθεκτική.

Οδηγίες:Στην καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας συμβάλουν καλλιεργητικά μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της υγρασίας της ατμόσφαιρας όπως αραιή φύτευση, κατάλληλο κλάδεμα, κατεργασία εδάφους για καλύτερη στράγγιση. Στους ελαιώνες ευπαθών ποικιλιών που βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη υγρασία συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα με την έναρξη των βροχών και στη διάρκεια του χειμώνα.

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ: (Pseudocercospora cladosporioides)

 κερκόσπορα

Η Κερκόσπορα που εμφανίζεται με σκούρο μεταχρωματισμό μόνο στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Προσβεβλημένο ελαιόδεντρο με πρόωρη φυλλόπτωση αποτελεί μιαμυκητολογική ασθένεια που προκαλεί σοβαρή πρόωρη φυλλόπτωση. Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται περιοχές σκούρου γκριζωπού μεταχρωματισμού που συγχέονται με την καπνιά ενώ στην πάνω επιφάνεια χλωρωτικές ή κίτρινες αρχικά κηλίδες νεκρώνονται προκαλώντας έντονη φυλλόπτωση την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στους άωρους καρπούς προκαλεί καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισμένες ενώ στους ώριμους η συνένωση μεταξύ γειτονικών κηλίδων προκαλεί σήψη.

Οδηγίες: Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές υγρές ή πεδινές με ανεπαρκή αερισμό όπως και ελαιώνες πυκνής φύτευσης. Προτείνονται καλλιεργητικά μέτρα όπως αυτά που αναφέρονται στο κυκλοκόνιο. Στη βροχερή περίοδο συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα που έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκονίου.

καρκίνωση

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ: (Pseudomonas savastanoi )

Η καρκίνωση εμφανίζεται με εξογκώματα στα κλαδιά και ξηράνσεις όπως φαίνεται στην φωτογραφία. Αποτελεί βακτηριολογική ασθένεια με σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινϊματα) στα κλαδιά, στους μεγάλους κλάδους, στον κορμό, σπανιότερα στα φύλλα. Εκδηλώνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον ο καιρός είναι υγρός ή βροχερός και υπάρχουν πληγές στα δένδρα, σημεία εισόδου του παθογόνου. Νέες μολύνσεις προκαλούνται μετά από ράβδισμα κατά τη συγκομιδή, κλάδεμα, παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο. Τα έντονα προσβεβλημένα κλαδιά εξασθενούν και ξηραίνονται. Δέντρα μικρής ηλικίας που παρουσιάζουν συμπτώματα της ασθένειας, εξασθενούν γρήγορα, παρατηρείται μείωση της παραγωγής ή ακόμη και νέκρωση ολόκληρων των δένδρων. Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.

Οδηγίες: Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με υγρό και βροχερό καιρό. Τα προσβεβλημένα με όγκους κλαδιά να αφαιρούνται, να απομακρύνονται και να καταστρέφονται. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο κλάδεμα πρέπει να απολυμαίνονται συστηματικά με εμβάπτιση σε διάλυμα οινοπνεύματος ή χλωρίνης 5%. Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι. Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και προμηθεύεστε δενδρύλλια απαλλαγμένα από την ασθένεια.

ΒΟΥΛΑ (Ξεροβούλα ή Σαποβούλα) (Camarosporium dalmaticum):

Είναι μυκητολογική ασθένεια των καρπών που εκδηλώνεται με δύο μορφές ανάλογα με την εποχή προσβολής και την ωριμότητα των καρπών. Τους θερινούς μήνες και στις αρχές του φθινοπώρου προσβάλλει άωρους καρπούς προκαλώντας βυθισμένες καστανόχρωμες κυκλικές κηλίδες με ξηρή σύσταση “ξεροβούλα” και το φθινόπωρο ή σπανιότερα στις αρχές του χειμώνα προσβάλλει ημιώριμους και ώριμους καρπούς προκαλώντας καστανόχρωμη σήψη “ςαποβούλα”.

Διαπιστώσεις: Σο παθογόνο είναι παράσιτο πληγών και οι προσβολές δευτερογενείς που γίνονται μέσω των νυγμάτων του δάκου. Η εμφάνιση και η ένταση της ασθένειας συνδέονται άμεσα με τον πληθυσμό του δάκου και το βαθμό δακοπροσβολής στον ελαιώνα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν πρόωρα.

Σύσταση:Η συστηματική καταπολέμηση του δάκου συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της βούλας.

ΚΑΠΝΙΑ (Capnodium olaeoprhilum):

Είναι μύκητας που αναπτύσσεται στα μελιτώματα των κοκκοειδών. Καλύπτει φύλλα και κλαδιά μια λεπτή μαύρη στρώση που δυσχεραίνει της φυσιολογικές λειτουργίες του δέντρου με αποτέλεσμα την εξασθένιση του. Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.

Οδηγίες:Η έγκαιρη καταπολέμηση των κοκκοειδών και το κλάδεμα περιορίζουν την εξάπλωση της καπνιάς. Συστήνεται επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα μετά τη συγκομιδή.

ΛΕΙΧΗΝΕΣ:

 λειχήνες

Οι λειχήνες είναι κλαδιά εξασθενημένα με κιτρινοπράσινη κάλυψη και αναπτύσσονται σε περιοχές με αυξημένη υγρασία. Κορμοί και κλάδοι καλύπτονται με μια λεπτή κιτρινοπράσινη στρώση.

Οδηγίες:Κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου συστήνονται ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα για την αποκόλληση των λειχήνων. Φροντίζετε να λούζονται καλά οι κορμοί και οι βραχίονες.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Στην ιστοσελίδα του ΤΠΑΑΣ http://wwww.minagric.gr/syspest/SYSPEST_astenia_CROPS.aspx επιλέγοντας την καλλιέργεια της ελιάς μπορείτε να ενημερώνεστε για τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.

Επιλέγετε κατάλληλα σκευάσματα ώστε να διασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από την εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή για να αποφευχθούν υπολείμματα στο παραγόμενο ελαιόλαδο. Οι εφαρμογές χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή, έχουν δράση προστατευτική και συνιστούν προληπτική αντιμετώπιση.