Ημερονομηνίες έναρξης της συγκομοιδής κατά κοινότητα

 

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΦΩΤΟ

 

        Σύμφωνα με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου της ΔΑΟΚ Ηρακλείου το οποίο μας κοινοποίησε, ανακοινώνει   την ολοκλήρωση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας στις περισσότερες τοπικές κοινότητες Ηρακλείου για την φετινή περίοδο 2020. Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου.

 

Δελτίου τύπου ΔΑΟΚσελ.1Δελτίου τύπου ΔΑΟΚσελ.2Δελτίου τύπου ΔΑΟΚσελ.3Δελτίου τύπου ΔΑΟΚσελ.4