Η αυξημένη παραγωγή Ισπανίας, υπερκαλύπτει την μειωμένη σε Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία

 

Γράφει:  ο Νικ. Μιχελάκης*

 

Ελαφρά αυξημένη συνολικά σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου σε επίπεδο χωρών ΕΕ αλλά ανησυχητικό συνεχίζει να είναι το αρνητικό ισοζύγιο ελαιολάδου στην Κοινότητα, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνολικά η παραγωγή για την τρέχουσα περίοδο 2020/21 εκτιμάται σε 2.055 χιλιάδες τόνους και θα είναι έτσι αυξημένη κατά 7% σε σύγκριση με την περσινή όποτε ήταν 1.919 χιλιάδες τόνοι.

Κι αυτό γιατί, ενώ η παραγωγή σε Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, θα είναι αισθητά μειωμένη, η   παραγωγή της Ισπανίας, η οποία φέρεται σήμερα χαμηλότερη (1.450 χ.τ)   από ότι αρχικά εκτιμήθηκε (1.650 χ.τ.) , θα υπερκαλύπτει την μείωση   των άλλων χωρών. (Πιν.1).

 

Πιν. 1.   Εκτίμηση διεθνούς Ελαιοπαραγωγής   από ΕΕ (χιλ. τόνοι)1
   ΧΩΡΕΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (χιλ.τόνοι.) Μετα-βολή%
2019/20 2020/21
Ισπανία 1.124 1.450 +29
Ιταλία 363 287 -21
Ελλάδα2 273 200 -27
Πορτ/λια 140 100 -29
ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗ   2.055 +7
Τυνησία 300 150 -50
Τουρκία    225 300 +33
Μαρόκο    145 100 -31
Συρία    120    80 -33
ΜΕΣ.ΧΩΡΕΣ 2.745 2.665 -0,3
ΚΟΣΜΟΣ 3.144 >3.000 900
1Πηγή: Έκθεση Eευρωπαϊκής Επιτροπής κ.α.
2ΕΛΛΑΔΑ: 200 χ.τ. (Πελοπόννησος 70, Κρήτη 80, Νησιά 10,     Κεντρ. Ελλάδα 10, Βορ. Ελλάδα 30)
ΚΡΗΤΗ: Συνολικά 80 χ.τ. (Χανιά 22, Ρέθυμνο 7, Ηράκλειο 36,   Λασίθι15)

 Ωστόσο, σημαντικό στοιχείο της έκθεσης αποτελεί η επισήμανση ότι το επίσημο ισοζύγιο   ελαιολάδου της περιόδου που μόλις έληξε, είναι αρνητικό. Το σύνολο παραγωγή + αποθέματα + εισαγωγές φτάνει τους 2.943 χ.τ., ενώ το σύνολο κατανάλωση + εξαγωγές φτάνει τους  2.302 χ.τ., παρουσιάζοντας έτσι, αρνητική διαφορά ισοζυγίου 650 περίπου χιλ. τόνους.

Όμως η διαφορά αυτή που παρατηρείται εδώ και 8 χρόνια, όπως σημειώνει η έκθεση, «είναι απαραίτητο να περιοριστεί με εφαρμογή μέτρων που θα ενθαρρύνουν τη ζήτηση τόσο στις καταναλωτικές όσο και στις μη καταναλωτικές χώρες»

   Σχόλιο 

 

Εμείς σημειώνουμε ότι το ισοζύγιο ελαιολάδου στην ΕΕ θα πρέπει πράγματι να ελεγχθεί γιατί αποτελεί την κύρια αιτία των μειωμένων τιμών παραγωγού. Και αυτό μπορεί να γίνει με ουσιαστικά μέτρα και πολιτικές όπως: σχόλιο φωτο

-Ενθάρρυνση της κατανάλωσης και στις παραγωγικές χώρες και ιδιαίτερα στην Ισπανία η οποία ενώ αυξάνει κατακόρυφα την παραγωγή της, διατηρεί την κατανάλωση ανά άτομο κάτω από 10 Kg/έτος χαμηλότερη από της Ελλάδας (20 Kg/έτος) και της Ιταλίας (16 Kg/έτος)

- Κατάργηση των προνομιακών εισαγωγών από Τυνησία, η οποία εξαιτίας τους αυξάνει την παραγωγή της κατακόρυφα, αλλά και από Τουρκία η οποία, όπως ακούγεται, εισάγει στην ΕΕ, εκτός από τα δικά της και ελαιόλαδα άλλων κατεχόμενων και ελεγχόμενων περιοχών. 

 

 

 

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά από άδεια του ίδιου. nmixel@otenet.gr