Η εγγραφή που είναι δωρεάν γίνεται με την συμπλήρωση απλής φόρμας

ΦΩΤΟ ΕΛΑΙΟΝΕΑ

 

        

Αγαπητοί αναγνώστες των Επιστολικών ΕΛΑΙΟΝΕΩΝ του ΣΕΔΗΚ

 

   Αφού σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας να λαμβάνετε και να παρακολουθείτε τα επιστολικά ΕΛΑΙΟΝΕΑ τα οποία τώρα και αρκετό καιρό στέλνει σε πολλούς ο ΣΕΔΗΚ, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

 

   Ο ΣΕΔΗΚ προκειμένου να βελτιώσει και προσαρμόσει τα ΕΛΑΙΟΝΕΑ που στέλνει όσο γίνεται καλύτερα στις ανάγκες και απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων παραληπτών τους αποφάσισε όπως στο εξής τα στέλνει μόνο σε όσους εγγραφούν συνδρομητές παρέχοντας στοιχεία σχετικά με την απασχόληση και τα ενδιαφέροντα τους.

 

   Η εγγραφή γίνεται απολύτως δωρεάν με την συμπλήρωση σχετικής φόρμας που ακλουθεί στην συνέχεια.

http://www.sedik.gr/neo/el/newsletter

 

  Επομένως όσοι λαμβάνουν ήδη τα ΕΛΑΙΟΝΕΑ αλλά δεν έχουν εγγραφεί ,αν θέλουν να συνεχίσουν να τα λαμβάνουν πρέπει να εγγραφούν συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2020.

 

Με εκτίμηση

 

Από τον ΣΕΔΗΚ