Δημοπρατούνται 25 τόνοι οξύτητας 0,3 και 50 τόνοι οξύτητας 0,45 ΠΟΠ Σητείας

 

toyrlotiΟ Α.Σ. Τουρλωτής ακολουθώντας την ορθή πρακτική της διάθεσης του ελαιολάδου των Συναιτέρων του με διαγωνισμούς, προχωρεί σε δημοπρασία 25 τόνων ελαιολάδου ΠΟΠ Σητείας οξύτητας 0,3 και 50 τόνων ελαιολάδου ΠΟΠ Σητείας οξύτητας 0,45 και αναζητά προσφορές μέχρι την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00.

  Το ακριβές κέιμενο του διαγωνισμού έχει ως εξής:

as tourlotis