Συνεχίζονται οι αυξήσεις στην Ελλάδα,

σταμάτησαν στην Ιταλία, Ισπανία και Τυνησία

 
Η άνοδος των τιμών συνεχίζεται στην Ελλάδα, ενώ στην Ιταλια και Ισπανία οι ήδη υψηλές τιμές σταμάτησαν να ανεβαίνουν (Πίν.1).ΔΤ 11 5 21

Στην Ελλάδα οι αυξήσεις τιμών, κυμαινόμενες κατά επιχείρηση παρατηρούνται σε όλη την χώρα. Σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 11ης Μαΐου 2021, οι υψηλότερες τιμές για λάδια οξύτητας 0,3ο έφτασαν στα 3,42€ στην Κρήτη και 3,55€ στην Πελοπόννησο ενώ οι χαμηλότερες κυμάνθηκαν από 2,90-3,10€/κ.

Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές έφτασαν στα 3,80€/kg ενώ οι ελάχιστες βρίσκονται στα 3,20€/kg.

Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα έφτασαν στα 4,90€/kg και οι ελάχιστες στα 4,55€/κ.

Αναλυτικότερα οι τιμές στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Τυνησία όπως και οι τιμές των πρόσφατων διαγωνισμών, φαίνονται στο Δελτίο τιμών της 11ης Μαΐου 2021 του ΣΕΔΗΚ, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.