Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές στην Ελλάδα πλησίασαν τις αντίστοιχες στην Ισπανία

 

πινακας 1 6Σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 1ης Ιουνίου 2021, οι υψηλότερες τιμές για λάδια οξύτητας 0,3ο παρέμειναν στα 3,48 €/kg στην Κρήτη και στα 3,66€/kg στην Πελοπόννησο, ενώ οι χαμηλότερες φτάνουν τα 3,10€/kg.

Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές μειώθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,60€/kg ενώ οι ελάχιστες παρέμειναν στα 3,20€/kg.

Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα παρέμειναν στα 4,70€/kg και οι ελάχιστες παραμένουν σταθερές στα 4,55€/kg.

Αναλυτικότερα οι τιμές στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Τυνησία όπως και οι τιμές των πρόσφατων διαγωνισμών, φαίνονται στο Δελτίο τιμών της 1ης Ιουνίου 2021 του ΣΕΔΗΚ (www.sedik.gr), το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.