ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Από Κρήτη, Ελλάδα και Κόσμο.

Δημοπρατούνται 30 τόνοι έξτρα παρθένου ελαιολάδου οξύτητας 0,19%

18-05-2022

Δημοπρατούνται 10 τόνοι οξύτητας 0,18%

16-05-2022

Δημοπρατούνται 20 τόνοι έξτρα παρθένου ελαιολάδου οξύτητας 0,22%

16-05-2022

Κινδυνεύει όμως από ανομβρία και καύσωνες και απαιτεί πρόνοια για αρδεύσεις και δακοκτονία

11-05-2022

Υψηλότερες λόγω δημοπρασιών στην Ανατολική από ότι στην Δυτική Κρήτη

11-05-2022

Εξακολουθεί να θυσιάζεται η Ελαιοκαλλιέργεια και να οδηγείται σε εγκατάλειψη

11-05-2022

Αδιαφορία πολιτικών και παραγόντων στην Ελλάδα

10-05-2022

Δημοπρατούνται 60 τόνοι έξτρα παρθένου ελαιολάδου οξύτητας 0,19% & 0,21%

09-05-2022

Πωλούνται 30 τόνοι έξτρα παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 0,25%

05-05-2022

Δελτίο Τιμών ελαιολάδου ΣΕΔΗΚ 3 Μαΐου2022

05-05-2022